Posts Tagged ‘Container’

Containerdage 2010 – rettelse

marts 22nd, 2010

Hej alle.

Så er der bestilt containere til legepladsdage og haveaffald. Bemærk at første legpladsdag er rykket fra den 25. april til 9. maj.

Følgende dage er planlagt:
– 9. maj 2010 (legepladsdag – HUSK INGEN HAVEAFFALD I CONTAINER FØR EFTER KL. 12.00)
– 29-30. maj 2010
– 26-27. juni 2010
– 14-15. august 2010
– 12. september 2010 (legepladsdag – HUSK INGEN HAVEAFFALD I CONTAINER FØR EFTER KL. 12.00)

Containerne er kun til brændbart haveaffald som max har en størrelse på 10 cm Ø og gælder både for rødder og grene.