Posts Tagged ‘Bestyrelsen’

Indsigelse vedr. Nedklassificering af kommuneveje til private fællesveje – J.nr.: 200906815

august 6th, 2009

Find venligst Buskevejs Grundejerforenings indsigelse vedr. at gøre Buskevej til privat fællesvej i vedhæftede skrivelse til kommunen.

Brev til kommunen vedrørende privat fællesvej

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2009

maj 12th, 2009

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2009 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 2. juni kl. 19.30 på Hummeltofteskolen, i Bygning A stuen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Forslag om ekstraordinær kontingentbetaling til beplantning af træer på Buskevej.
Bestyrelsen ønsker at drøfte et tidsbegrænset 5-årigt ekstraordinært kontingent til genplantning af træer på Buskevej i størrelsesordenen 700-1.000 kr. pr. år.

5. Forslag om begrænsning af støjniveau og begrænsning af tidsrum for brug af støjende haveredskaber mv.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vejledning i brug af støjende redskaber. Støjende redskaber anvendes hverdage 7-18 og lørdage 9-12. Der anvendes kun normalt haveværktøj, og ikke ekstremt støjende – fx motoriserede benzindrevne hækkeklippere.

6. Eventuelle andre forslag.

7. Valg af bestyrelse.
Følgende er på valg: Poul Johansen, Claus Fischer Jensen, Carsten Blond. Alle genopstiller.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.

10. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen