Lokalplan

På baggrund af et oplæg fra Buskevejs grundejerforening og en række møder i sagen udarbejdede Lyngby-Taarbæk Kommune  i 1996 et lokalplanforslag for rækkehusbebyggelsen. De bygningsmæssige forhold inden for området har hidtil været  reguleret af en privat servitut. Servitutten ophæves for de punkters vedkommende, der reguleres af denne lokalplan.

Igennem årene har der fra beboernes side været en række ønsker om at kunne opføre udestuer, overdækkede terrasser,  pergolaer, redskabsskure og carporte. Servitutten, der er fra 1947, gav kun mulighed for at udføre kviste i tagetagen og opføre garager.

Lokalplanen erstatter de utidssvarende bestemmelser for ejendommene, således en fornyelse kan ske samtidig med, at bebyggelsens  helhedspræg sikres bevaret.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udformning af kviste og opførelse af udestuer, overdækkede terrasser samt pergolaer. Et af formålene med lokalplanen er at sikre, at disse bygningsmæssige forhold udføres i harmoni med den eksisterende bebyggelse.

Lokalplanforslaget blev drøftet på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 1996. Grundejerforeninges bestyrelsen og flere beboere fremsendte en række bemærkninger og mindre ændringsforslag. Ændringsforslagene har været udsendt til samtlige beboere inden for lokalplanområdet, hvorefter der er foretaget en række mindre ændringer i forbindelse med vetagelsen af lokalplanen.

Find den fulde lokalplan her på ltk’s hjemmeside

Comments are closed.