Archive for the ‘Tage’ category

Skorstensfejerproblematik – Løst med kommunen

februar 23rd, 2011

Til  alle jer med oliefyr og/eller brændeovn.

Vi har nu efter dialog med kommunen følgende retningslinjer for vores rækkehuse.

  • Kravet om tagtrin for sikker adgang til skorsten findes i Bygningsreglement og gælder for nyopførte huse.
  • For eksisterende huse er der ikke krav i Byggeloven, her er kravet er alene begrundet i Arbejdsmiljøloven
  • Der er ikke noget til hinder for anvendelse af stige. Boligejer og skorstensfejer kan lave aftale om brug af tagstige – altså en stige der lægges op hvor og når der er brug for den. Udtalelsen om, at tagstiger ikke kan accepteres må bero på en misforståelse. Fastmontering af stiger kan ikke godkendes.
  • Der kan monteres enkeltmonterede “tagtrin” – eksempelvis stålbeslag, som kan købes i forskellige udformninger til forskellige tagtyper. Denne løsning vil ikke være i modstrid med lokalplanen, og der skal ikke søges om tilladelse til montering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Brandfare grundet manglende skorstensfejning

januar 25th, 2011

Vores lokale skorstensfejer har bedt bestyrelsen om at gøre beboerne opmærksomme på, at skorstensfejeren ikke længere kommer på tagryggene, med mindre der er adgang til tagryggen via en stige på tagryggen eller fastmonterede trin. Der er tilsyneladende ingen i Buskevejskvarteret, der endnu har sørget for denne foranstaltning, hvorfor det kan være op til 2 år siden skorstene er blevet renset oppe fra.

Der giver iflg. skorstensfejeren en øget  risiko for skorstensbrænd og i værste fald risiko for at skorstene kan sprænge. Dette gælder naturligvis kun for kunder med oliefyr og brændeovne.

Vi opfordrer de berørte beboere om at bringe sagen i orden for egen og naboers skyld.

Mvh

Bestyrelsen