Archive for the ‘Renovation’ category

Seneste nyt vedr. afhentning af nye affaldsbeholdere

oktober 7th, 2016

Til almen orientereing har bestyrelsen modtaget følgende meddelelse (kursiv) fra Lyngby-Taarbæk Forsyning som svar på en række henvendelser fra både BUGFs bestyrelse og flere husstande i kvarteret vedr. afhentning af affaldsbeholdere:

Vi ved, at mange af jer er utålmodige efter at vide, hvordan de nye 4-kammerbeholdere skal tømmes fremadrettet.

Vi mener ligesom jer, at den bedste løsning vil være, at beholderen tømmes ved den enkelte husstand, også når der holder parkerede biler på vejene. Derfor arbejder vi pt. på at få afklaret, om Arbejdstilsynet kan godkende dette, og er blevet lovet en tilbagemelding herfra inden for ca. 14 dage.

Med mindre I hører andet fra os, vil næste tømning den 17. oktober igen ske fra Buskevej. Vi forventer umiddelbart herefter at kunne informere hver enkelt husstand pr. brev om, hvordan der tømmes fremadrettet.   

Vi kan desværre ikke sige så meget mere lige nu. 

Vi vil løbende orientere om sagens udvikling her på hjemmesiden.

/Bestyrelsen

Update på de nye fire-kammerbeholdere til sortering af affald

september 26th, 2016

Som mange nok har opdaget, er der ikke tømt sorteringsskrald mandag i sidste uge som aftalt med kommunen.

Årsagen er, at vore vænger ikke overholder 3 meters bredde når der holder parkerede biler – med mindre de holder HELT inde til kantstenen.

Den nye skraldebil som skal tømme beholderne kan derfor ikke køre ned ad vængerne, og det er således kun dem som har stillet spanden ud til Buskevej, som har fået tømt.

Det finder vi, i bestyrelsen, og som beboere naturligvis ikke acceptabelt. Den smarte løsning ville være at skaffe en mindre skraldebil, men efter samtaler med firmaet bag, lader denne løsning ikke til at være gennemførbar.

Bestyrelsen arbejder derfor – sammen med kommunen – på nogle kreative og konstruktive løsninger for i fremtiden at få tømt det sorterede affald nede på selve vængerne, sådan som vi er blevet stillet i vente. På den måde vil vi kunne bidrage med opretholdelse af en grøn skraldeløsning i stedet for enten at skulle rulle spanden ud til Buskevej, eller at firekammer-spandene blot vil blive afviklet/fjernet og skraldesystemet gå tilbage til den gammeldags metode uden sortering.

På vegne af vores alles miljø opfordres I derfor til at væbne jer med en smule tålmodighed og holde entusiasmen for skraldesortering intakt. Indtil videre må I benytte den gamle poseskraldespand når firekammerbeholderen er fyldt.

Vi vender tilbage med yderligere information.

Bestyrelsen for Buskevejs Grundejerforening.

Storskrald

juni 9th, 2011

På opfordring fra gårsdagens generalforsamling resumeres hermed storskraldsreglerne.

Afhentning af Storskrald

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også mulighed for at få afhentet storskrald direkte ved husstanden hver 14. dag. Storskrald til genbrug afhentes af en special indrettet bil, og brændbart affald afhentes af en anden bil.

Hvornår?

Slå din adresse op her og find ud af hvornår der bliver hentet storskrald på din adresse.

Ordningen omfatter følgende fraktioner:
Stort brændbart
Affald over 1 meter af træ, plast og urent pap.
Alt glas skal være fjernet, og større tæpper bedes skåret i mindre stykker.
Småt brændbart
Affald under 1 meter af træ, plast og urent papir og pap.
Samles i plasticsække.
Pap
Alt rent og tørt pap. Foldes og bindes forsvarligt sammen i bundter på maks. 10 kg.
Jern og metal
Herunder ren metalembelage, cykler og plæneklipper mv. Plæneklippere og lignende med benzinmotorer skal tømmes for benzin og olie. Cykler medtages kun, hvis der er sat en seddel mærket “storskrald” med navn og adresse på.
Flasker og glas
Alle tomme glasflasker og husholdningsglas.
Samles i plastposer.
Aviser og papir
Aviser, ugeblade, tryksager, telefonbøger og andet rent papir.
Bindes forsvarligt sammen i bundter på maks. 10 kg. Må ikke kommes i sække.
Kølemøbler
Køle- og frysemøbler skal være tømte for indhold, inden de stilles ud.
Elektronik
Computere, telefoner, radioer, tv´er, håndværktøj, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere og køkkenmaskiner mv.
Som huskeregel er alt med ledning elektronikaffald.
Plastemballage
Flasker, dunke, bøtter, spande og kasser af plast.
Samles i gennemsigtige plastposer. Må ikke indeholde madrester eller farligt affald.
 
   
 
   
   

Indsamles ikke:

 • haveaffald
 • byggeaffald
 • trykimprægneret træ
 • porcelæn
 • beton
 • keramik
 • lerpotter
 • kemikalier
 • malingrester
 • el-pærer
 • lysstofrør
 • vindues- og drikkeglas og spejle.

Affald, der ikke indsamles, kan afleveres på genbrugsstationen.

Hvordan afleverer jeg storskrald?

 • Affaldet skal sorteres i de nævnte fraktioner og stilles ud på fortovet senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.
 • Det er vigtigt at, storskraldet sorteres i de syv affaldstyper, der er beskrevet herover.
 • Husk at bundte aviser, papir og pap og at samle mindre genstande i en klar plastpose. Affaldet må ikke være til gene for færdslen.
Manglende afhentning
Hvis storskraldet ikke bliver hentet, skal De kontakte renovationsfirmaet Renoflex. Dette firma indsamler affald overalt i Lyngby-Taarbæk Kommune og har således ansvaret for indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald.
RenoNorden A/S
Licitationsafdelingen
Islandsvej 5
4681 Herfølge
Tlf. 56 25 05 60
e-mail: lyngby@renonorden.dk
Klager

Klager over renovationsservicen rettes direkte til RenoNorden. Klager over vognmandens service m.v. kan også rettes til Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Der kan klages over kommunens afgørelser vedrørende renovation. Klagevejledning er normalt vedlagt skriftlige afgørelser og kan desuden fås ved henvendelse til Lyngby-Taarbæk Forsyning.