Archive for the ‘Legepladsdag’ category

Vedligeholdelse af fællesarealer søndag d. 16. juni kl. 10

juni 6th, 2019

Kære alle,

Mens vi venter på at få byggetilladelsen i hus til vores nye legeplads er der fortsat behov for at vedligeholde legepladsen og Buskevejens arealer.

Vi håber derfor, at mange beboere har lyst til at bruge et par timer sammen til arbejdet med fællesarealerne søndag den 16. juni kl. 10-12. Som altid slutter vi af med grillede pølser, øl og vand efter veludført arbejde.

Vel mødt!

/bestyrelsen

Ny legeplads på Buskevej – stem d. 11. april eller aflever fuldmagt

marts 31st, 2019

Kære alle,

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i BUGF d. 11. april kl. 20 på Hummeltofteskolen, lokale 105.

Eneste punkt på dagsordenen er forslag til genopretning af legepladsen på Buskevej. Dagsorden inkl. forslag til ny legeplads er blevet husstandsomdelt og kan endvidere findes her.

Legepladsen er det største økonomiske aktiv i grundejerforeningen og et samlende punkt for vores fælles aktiviteter. Vi opfordrer derfor ALLE husstande til at deltage i generalforsamlingen og tilkendegive deres holdning til genopretning af legepladsen. Hvis det ikke er muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der afleveres fuldmagt til et medlem af bestyrelsen med kort beskrivelse af, om der er opbakning til et af de opstillede forslag. Der kan afleveres én fuldmagt pr. husstand.

Vi ser frem til at se jer den 11. april.

/Bestyrelsen

 

Vedligeholdelse af fællesarealer søndag 23/9 kl. 10

september 16th, 2018

Kære alle,

Så er det blevet tid til at give vores fællesarealer en kærlig hånd inden efterår og vinter for alvor melder deres ankomst. Denne gang skal vi foruden den traditionelle beskæring af buske mm. have fjernet gyngestativ, gamle sveller mm. på legepladsen for at gøre plads til den nye legeplads, som vi forventer at kunne montere i foråret, når der er truffet beslutning om den endelige udformning. Vi har derfor brug for, at så mange møder som muligt giver en hånd med på søndag.

Vi mødes traditionen tro kl. 10 på legepladsen og slutter efter et par aktive timer af med velfortjente grillpølser, øl og vand kl. ca. 12.

Vel mødt.

Bh. bestyrelsen

Vedligeholdelse af fællesarealer 22/4 kl. 10

april 17th, 2018

Kære alle

Vi krydser fingre for dejligt forårsvejr den kommende søndag, hvor vi holder årets første vedligeholdelsesdag i grundejerforeningen.  Vi mødes traditionen tro kl. 10 på legepldsen og slutter efter et par aktive timer af med grillpølser, øl og vand kl 12.

Vel mødt.

Bh. bestyrelsen

Vedligeholdelsesdag 24/9 kl. 10

september 19th, 2017

Søndag den 24. september er der vedligeholdelsesdag (hidtil kendt som legepladsdag) i grundejerforeningen. Som det formodentlig er bemærket, er store dele af legepladsen bleve pillet ned i den forgangne week-end, og på søndag skal bærestolperne blandt andet tages ned sammen med almindeligt vedligehold af legeplads og fællesarealer. Vi har derfor behov for stærtk fremmøde!

Vi mødes sædvanen tro kl. 10 på legepladsen til et par aktive timer sammen og slutter af med grillpølser, øl og vand til alle deltagere kl. 12.

Vel mødt.

Bh. bestyrelsen

Legepladsdag 23/4 kl. 10

april 12th, 2017

Kære alle

Der afholdes legepladsdag søndag den 23/4. Vi mødes kl. 10 til et par aktive timer sammen og slutter sædvanen tro af med grillpølser, øl og vand til alle deltagere kl. 12.

Vel mødt.

Bh. bestyrelsen