Archive for the ‘Generalforsamling’ category

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 22. maj kl. 19

maj 2nd, 2019

Kære alle,

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i BUGF tirsdag den 22. maj kl. 19.00 i Bygning A, lokale 105 (hovedbygning) på Hummeltofteskolen.

Dagsorden blev omdelt til alle husstande i går og findes også her: Generalforsamling 2019.

Vel mødt.

/Bestyrelsen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 11/4

maj 1st, 2019

Tak til deltagerne på den ekstraordinære generalforsamling d. 11/4 for fremmøde og ikke mindst opbakning til etablering af ny legeplads på Buskevej.

Referatet fra generalforsamlingen følger her.

Som ønsket på generalforsamlingen har bestyrelsen fået udarbejdet en tegning over den nye legeplads. Tegningen følger her.

/Bestyrelsen

Ny legeplads på Buskevej – stem d. 11. april eller aflever fuldmagt

marts 31st, 2019

Kære alle,

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i BUGF d. 11. april kl. 20 på Hummeltofteskolen, lokale 105.

Eneste punkt på dagsordenen er forslag til genopretning af legepladsen på Buskevej. Dagsorden inkl. forslag til ny legeplads er blevet husstandsomdelt og kan endvidere findes her.

Legepladsen er det største økonomiske aktiv i grundejerforeningen og et samlende punkt for vores fælles aktiviteter. Vi opfordrer derfor ALLE husstande til at deltage i generalforsamlingen og tilkendegive deres holdning til genopretning af legepladsen. Hvis det ikke er muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der afleveres fuldmagt til et medlem af bestyrelsen med kort beskrivelse af, om der er opbakning til et af de opstillede forslag. Der kan afleveres én fuldmagt pr. husstand.

Vi ser frem til at se jer den 11. april.

/Bestyrelsen

 

Referat fra generalforsamling 2018

juni 6th, 2018

Tak til alle fremmødte for aktiv deltagelse på årets generalforsamling den 16. juni. Referatet fra generalforsamlingen følger her.

/Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling d. 16. maj kl. 20

april 28th, 2018

Bestyrelsen har onsdag i denne uge (25/4) omdelt indkaldelse til årets generalforsamling i Buskevejs Grundejerforening til alle husstande. Generalforsamlingen afholdes i år d. 16. maj kl. 20 i bygning A på Hummeltofteskolen.

Indkaldelse inkl. dagsorden kan hentes ved at trykke her.

Vi håber at se så mange af grundejerforeningens medlemmer som muligt, da bl.a. den fremtidige udformning af legepladsen skal drøftes.

Mvh. bestyrelsen

Godkendt regnskab 2017

september 17th, 2017

På generalforsamlingen i juni kunne regnskabet for 2017 ikke godkendes, da regnskabet ikke var endeligt revideret af grundejerforeningens revisorer. Dette er nu sket og uden forbehold fra revisorerne og regnskabet fremlægges derfor her til foreningens medlemmer i godkendt tilstand i henhold til det mandat, som blev givet til bestyrelse og revisorer på generalforsamlingen, jf. referatets pkt. 3.

Regnskabet for 2017 kan findes her

Bestyrelsen beklager forsinkelsen og vil bestræbe sig på fremover at fremlægge revideret regnskab til behandling på generalforsamlingen indenfor rammerne af foreningens vedtægter.

/bestyrelsen