Archive for the ‘Bestyrelsen’ category

Indbrudstyve spottet i Buskevejskvarteret

juni 14th, 2015

Kære alle

Vi har netop fået melding om, at der i går eftermiddags med stor sandsynlighed blev spottet indbrudstyve i kvarteret. En person var trængt ind i en have og signalerede øjensynligt til medkompaner på Buskevej, da de blev opdaget af en årvågen nabo.

Vi opfordrer derfor alle til at være opmærksomme på usædvanlig adfærd eller ukendte personer i kvarteret, så vi sammen kan forebygge uvelkomne besøg i vores hjem.

Mvh. bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling ude nu

maj 27th, 2011

Kære alle.

I jeres respektive postkasser skulle I alle gerne have fået indkaldelsen.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2011 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 8. juni kl. 20.00 i Hovedbygningen på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til vejledende opsætning og valg af postkasse.
  Forslaget er nærmere beskrevet på bagsiden af indkaldelse.
 5. Valg af bestyrelse.
  Følgende er på valg: Poul Johansen, Carsten Blond, Linda Stalhut, ClausFischer Jensen. Carsten Blond genopstiller.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
 8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Træprojektet på Buskevej

marts 24th, 2011

Kære alle.

Hermed en opdatering på projektet. Som I alle har bemærket har vinteren været hård i år, samtidig med at den startede tidligt. Det har besværliggjort processen i forhold til igangsætning. Men også at det overslag vi oprindeligt havde fået, og som lagde grund til budgettet for projektet viste sig at være for lavt sat. Det har taget et par ekstra iterationer i tilbudsfasen. Men de er nu løst.

Her er en status på hvor vi står i dag.

 • Vi har efter lidt udfordringer fundet en entrepenør der har villet påtaget sig opgaven til de fremlagte konditioner.
 • Aftaler er godkendt og underskrevet.
 • Vi har afventet forårets komme.
 • Træer jf. projektbeskrivelse er bestilt.
 • Ledningsplaner for TDC, Dong, HMN gas og LTK fremskaffet

Entrepenør kommer og besigtiger vej i kommende uge og det forventes at opgaven påbegyndes lige herefter. Følg med her på siden for status.

Mvh

Fredrik

Skorstensfejerproblematik – Løst med kommunen

februar 23rd, 2011

Til  alle jer med oliefyr og/eller brændeovn.

Vi har nu efter dialog med kommunen følgende retningslinjer for vores rækkehuse.

 • Kravet om tagtrin for sikker adgang til skorsten findes i Bygningsreglement og gælder for nyopførte huse.
 • For eksisterende huse er der ikke krav i Byggeloven, her er kravet er alene begrundet i Arbejdsmiljøloven
 • Der er ikke noget til hinder for anvendelse af stige. Boligejer og skorstensfejer kan lave aftale om brug af tagstige – altså en stige der lægges op hvor og når der er brug for den. Udtalelsen om, at tagstiger ikke kan accepteres må bero på en misforståelse. Fastmontering af stiger kan ikke godkendes.
 • Der kan monteres enkeltmonterede “tagtrin” – eksempelvis stålbeslag, som kan købes i forskellige udformninger til forskellige tagtyper. Denne løsning vil ikke være i modstrid med lokalplanen, og der skal ikke søges om tilladelse til montering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skorstensfejerproblematik – afvent venligst

januar 26th, 2011

Der er fra flere sider blevet gjort opmærksom på at der umiddelbart er en problematik mellem lokalplan og krav fra skorstensfejere.

Vi vil i bestyrelsen diskutere denne problematik og komme med en anbefaling efter vores møde den 7. februar.

I vil høre nærmere.

Mvh

Bestyrelsen.

Brandfare grundet manglende skorstensfejning

januar 25th, 2011

Vores lokale skorstensfejer har bedt bestyrelsen om at gøre beboerne opmærksomme på, at skorstensfejeren ikke længere kommer på tagryggene, med mindre der er adgang til tagryggen via en stige på tagryggen eller fastmonterede trin. Der er tilsyneladende ingen i Buskevejskvarteret, der endnu har sørget for denne foranstaltning, hvorfor det kan være op til 2 år siden skorstene er blevet renset oppe fra.

Der giver iflg. skorstensfejeren en øget  risiko for skorstensbrænd og i værste fald risiko for at skorstene kan sprænge. Dette gælder naturligvis kun for kunder med oliefyr og brændeovne.

Vi opfordrer de berørte beboere om at bringe sagen i orden for egen og naboers skyld.

Mvh

Bestyrelsen