Archive for the ‘Aktivitet’ category

Vedligeholdelsesdag 27/9

september 17th, 2020

Sommerfest – praktik

august 14th, 2020

Så venter sommerfesten lige om hjørnet og vi glæder os både over den altid gode opbakning – små 100 deltagere – og at vejret i den grad ser ud til at være med os!

Vær opmærksom på de praktiske opgaver i forbindelse med sommerfesten. Alle husstande bedes stille med min. én person til enten opstilling eller oprydning ud fra følgende princip:

  • Husstande på VESTSIDEN af Buskevej (nr. 19-35 på alle vængerne) deltager i forberedelse/opstilling af sommerfesten. Vi mødes kl. 12:00 lørdag d. 15. august på legepladsen.
  • Husstande på ØSTSIDEN af Buskevej (nr. 1-17 på alle vængerne + Abildgårdsvej) deltager i oprydning efter festen. Vi mødes kl. 10:00 søndag d. 16. august.

Derudover bedes alle husstande medbringe en dessert til fælles kage-/dessertbord

Vi glæder os til at se jer.

/bestyrelsen

Reminder: tilmelding til sommerfest

august 9th, 2020

Kære alle,

Husk at tilmelding til årets sommerfest d.15/8 er med udgangen af idag, søndag d. 9/8. Vi glæder os til en hyggelig aften sammen.

/bestyrelsen

Sommerfest lørdag d. 15. august

august 3rd, 2020

Som annonceret på hjemmesiden tidligere på året og i forbindelse med årets generalforsamling før sommerferien, afholder grundejerforeningen traditionen tro sommerfest i år. Festen finder sted lørdag den 15. august kl. 18.

Se invitationen her:

Bemærk tilmeldingsfrist søndag den 10. august.

Vi glæder os til at så mange af foreningens beboere som muligt til en hyggelig aften!

/Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

juli 24th, 2020

Onsdag den 19. august 2020 kl. 20.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling på Hummeltofteskolens idrætsplads i ”den runde træhytte”.

Indkaldelse og dagsorden er omdelt til alle husstande i sidste uge og vedhæftes endvidere her:

På gensyn!

/Bestyrelsen

Ny vejbelægning: opfordring til forberedelse

juli 3rd, 2020

Den 19. juni modtog alle BUGFs grundejere elektronisk brev fra LTK vedr. den forestående renovering af vejbelægningen på vængerne forud for overdragelse til privat fællesvej.

Bestyrelsen kan konstatere, at det forberedende arbejde er påbegyndt i denne uge på Benvedvænget og det må forventes af fortsætte de kommende uger på de øvrige vænger.

Som annonceret i brevet fra LTK er det afgørende for arbejdets udførelse, at vejarealet er synligt og tilgængeligt. Bestyrelsen opfordrer derfor til at ALLE grundejere i den kommende weekend – 4-5. juli – sikrer, at hækken er skåret HELT IND til kantstenene samt at evt. græstørv og jord på vejbanen er fjernet ud for egen matrikel.

Tak for samarbejdet.

/bestyrelsen