Author Archive

Vedligeholdelsesdag 27/9

september 17th, 2020

Opfølgning på sommerfest – lost & found

september 1st, 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

august 31st, 2020

Bestyrelsen takker for fremmødet til den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2020, hvor der var opbakning til forslaget om at igangsætte foreningens nye vejfond allerede fra regnskabsåret 2020/21 med et årligt kontingent på 1.200 kr. pr. medlem.

Sommerfest – praktik

august 14th, 2020

Så venter sommerfesten lige om hjørnet og vi glæder os både over den altid gode opbakning – små 100 deltagere – og at vejret i den grad ser ud til at være med os!

Vær opmærksom på de praktiske opgaver i forbindelse med sommerfesten. Alle husstande bedes stille med min. én person til enten opstilling eller oprydning ud fra følgende princip:

  • Husstande på VESTSIDEN af Buskevej (nr. 19-35 på alle vængerne) deltager i forberedelse/opstilling af sommerfesten. Vi mødes kl. 12:00 lørdag d. 15. august på legepladsen.
  • Husstande på ØSTSIDEN af Buskevej (nr. 1-17 på alle vængerne + Abildgårdsvej) deltager i oprydning efter festen. Vi mødes kl. 10:00 søndag d. 16. august.

Derudover bedes alle husstande medbringe en dessert til fælles kage-/dessertbord

Vi glæder os til at se jer.

/bestyrelsen

Reminder: tilmelding til sommerfest

august 9th, 2020

Kære alle,

Husk at tilmelding til årets sommerfest d.15/8 er med udgangen af idag, søndag d. 9/8. Vi glæder os til en hyggelig aften sammen.

/bestyrelsen

Sommerfest lørdag d. 15. august

august 3rd, 2020

Som annonceret på hjemmesiden tidligere på året og i forbindelse med årets generalforsamling før sommerferien, afholder grundejerforeningen traditionen tro sommerfest i år. Festen finder sted lørdag den 15. august kl. 18.

Se invitationen her:

Bemærk tilmeldingsfrist søndag den 10. august.

Vi glæder os til at så mange af foreningens beboere som muligt til en hyggelig aften!

/Bestyrelsen