Author Archive

Sommerfest 2014 fotos

august 18th, 2014

Kære alle

Tak for endnu et hyggeligt og godt arrangement. Vi har lagt nogle billeder op fra sommerfesten her: http://www.buskevejsgrundejerforening.dk/fotos/

De sidste gik kl 02.00 og oprydningen dagen efter tog kun 5 timer. Tak til alle der deltog til opsætning, fest og oprydning.

Hvis I har taget billeder og ønsker at dele dem med andre her på siden, så send dem gerne til fredrik.abildtrup (at) gmail.com.

På vegne af bestyrelsen.

Grundejerforeningen Buskevejs syn på den nye affaldsordning

juni 17th, 2014

Kære alle.

Som aftalt på Generalforsamlingen fremsendes hermed skrivelsen. Nedenstående er hvad vi har sendt til udvalgsmedlemmerne:

Vi er en grundejerforening med 110 rækkehuse beliggende omkring buskevej i Sorgenfri.

Vores grundejerforening er karakteriseret ved smalle stikveje.

Vi anerkender ideen bag kildesortering af affald men en overgang fra det nuværende posesystem til et beholdersystem på hjul vil give følgende udfordringer for vores beboere (hvoraf en del er ældre gangbesværede mennesker).
I dag afhentes affaldet via en sækkevogn hvorpå affaldssækkene samles og køres ud til buskevej hvor renovationsbilen holder. Beholdere på hjul vil kræve en af følgende løsninger:
1) Renovationsbilen skal ned af stikvejene og afhente beholderne.
2) Renovations folkene skal fragte hver enkelt beholder ud til buskevej og tømme den op i renovationsbilen.
3) Beboerne skal selv fragte deres beholdere ud til buskevej og tilbage igen.

Det vil give følgende problemer:
Ad 1) Hvis en renovationsbil skal kunne komme ned af stikvejene vil det kræve en smal model som dem der anvendes visse steder i Københavns Kommune. Vi har i grundejerforeningen meget dårlig erfaring med denne løsning da det blev lovet af kommunen at både storskrald og haveaffald ville blive hentet på denne måde. Ikke desto mindre er begge ordninger i dag desværre blevet til at beboerne selv skal fragte haveaffald og storskrald ud til buskevej da renovationsbilen er for stor til at køre ned af stikvejene. Ad 2) En renovationsarbejder kan betjene to affaldsbeholdere af gangen hvilket vil betyde at han skal op og ned af hver eneste stikvej 9 gange for at betjene samtlige husstande
Ad 3) Hvis forslaget med 2 affaldsbeholdere pr husstand gennemføres vil det betyde at der skal opstilles 18 affaldsbeholdere på buskevej ud for hver eneste stikvej hvilket vil give i alt 180 affaldsbeholdere langs buskevej ved hver afhentningsdato – det vil ikke blive noget kønt syn.

Det er et ”ultimativt krav” fra vores side at det indskrives i en eventuel ny kontrakt med renovationsfirmaet at affaldet hentes i mindre renovationsbiler som kan betjene stikvejene.

Derudover giver systemet med 2 affaldsbeholdere en del beboere pladsproblemer da pladsen foran rækkehusene i dag er brugt til blomsterbede, buske og mindre træer – skal disse fjernes for at give plads til affaldsbeholdere vil det ændre markant på helhedsudtrykket i bebyggelsen.

Papir, plast mv. som foreslås sorteret i spand to er i dag omfattet af storskraldsordningen så hvorfor ikke blot fortsætte denne uændret?

Endelig er vi i grundejerforeningen utrygge ved den foreslåede afhentningsfrekvens på hver 14. dag. Erfaringer fra andre kommuner med denne frekvens (f.eks Holbæk og Kalundborg) er nedslående da det medfører mider og andre udyr i affaldsspandene med madrester.

Generalforsamling er den 11. juni kl. 20

maj 20th, 2014

Sædvanen tro på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Der er ikke modtaget forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
    1. Følgende er på valg: Fredrik Abildtrup og Finn Svendsen begge genopstiller ikke.
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Legepladsdag søndag den 27. april

april 21st, 2014

Kære alle

Dagen byder traditionelt på udskiftning af sand, beskæring af planter, oprydning omkring pladsen og hyggesnak.

Husk at der vanen tro også er øl, pølser, sodavand, kaffe og kage kl ca. 12.

Der er container, men den kan først bruges af vængerne efter 12.

I får en seddel rundt også…

Der er bestilt containere til resten af sæsonen. Bliver opdateret senere her på hjemmesiden.

Med venlige hilsner

Bestyrelsen

Fastelavnsfest 2/3-2014

februar 20th, 2014

Fastelavnsfest for alle.

Søndag den 2/3-2014 på legepladsen kl 10.30.

Program: Tøndeslagning, Fastelavnsboller, Sodavand, Slikposer og varm cacao.
Medbring: 20 kr. evt. udklædning + Forældre. Gæstebørn: Velkomne.

Tilmelding sker til Lars på fastelavn2014@paradis.dk eller på tlf 25 600 306.

Se også vedhæftede invitation der er blevet omdelt.

Fastelavn 2014

Indbrud – og nabohjælp

januar 14th, 2014

Kære alle.

I lyset af indbruddene, er der fra medlemmerne blevet gjort opmærksom på nabohjælp eller forskellige alarmsystemer som involverer opringning/sms besked til naboer.

Bestyrelsen synes at det kan være en god ide at flere går sammen om disse muligheder, men vil lade beboerne selv vælge deres løsning.

Vi vil derfor ikke foretage os yderligere, andet end at opfordre til at holde øje med unormal adfærd for at forebygge yderligere indbrud.

Med venlig hilsen

Fredrik