Archive for juli 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

juli 24th, 2020

Onsdag den 19. august 2020 kl. 20.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling på Hummeltofteskolens idrætsplads i ”den runde træhytte”.

Indkaldelse og dagsorden er omdelt til alle husstande i sidste uge og vedhæftes endvidere her:

På gensyn!

/Bestyrelsen

Ny vejbelægning: opfordring til forberedelse

juli 3rd, 2020

Den 19. juni modtog alle BUGFs grundejere elektronisk brev fra LTK vedr. den forestående renovering af vejbelægningen på vængerne forud for overdragelse til privat fællesvej.

Bestyrelsen kan konstatere, at det forberedende arbejde er påbegyndt i denne uge på Benvedvænget og det må forventes af fortsætte de kommende uger på de øvrige vænger.

Som annonceret i brevet fra LTK er det afgørende for arbejdets udførelse, at vejarealet er synligt og tilgængeligt. Bestyrelsen opfordrer derfor til at ALLE grundejere i den kommende weekend – 4-5. juli – sikrer, at hækken er skåret HELT IND til kantstenene samt at evt. græstørv og jord på vejbanen er fjernet ud for egen matrikel.

Tak for samarbejdet.

/bestyrelsen