Information vedr. legepladsen

september 6th, 2017 af Anders Leave a reply »

På Generalforsamlingen d. 13/6-2017, blev der af flere beboere anmodet om, at legepladsens lovlighed og forsikringsforhold skulle klarlægges. Det er hermed gjort.

Forsikringsbetingelserne er ret løst formuleret, men ved samtale med Codan, er det slået fast, at skader opstået på legepladsen kun dækkes så længe legepladsen er i forsvarlig stand. Desuden skal legepladsen være lovligt anmeldt til kommunen med tilladelse til fritstående legestativer. Hvorvidt den er det er ikke undesøgt.

Vi har fået en legeplads-inspektør til at gennemgå legepladsen for at vurdere lovligheden. Den udarbejdede rapport over forholdene er vedhæftet her.

Af de tilgængelige legetøj/stativer på legepladsen er det kun vippedyrene og sandkassen som er lovlige og bevaringsværdige. Resten bliver i en vedligeholdelsesmæssig og konstruktionsmæssig betragtning beskrevet i særdeles negative vendinger med “kvælnings-, nedstyrtnings-, sammenstyrtnings- og klemfare”.

Bestyrelsen, og grundejerforeningens beboere, er således nu vidende om ovennævnte risici, og vi forventer ikke at forsikringen vil dække, hvis det bliver aktuelt. Endvidere ønsker bestyrelsen rent moralsk ikke en legeplads med de risici, som er beskrevet.

Med den ny viden ser vi beklageligvis ikke andre muligheder end at nedtage legepladsen, og dette vil blive gjort d. 17/9 af bestyrelsen og andre frivillige. Vi håber og forventer opbakning til beslutningen, som er den eneste mulighed under de givne omstændigheder.

På næste grundejerforeningsmøde vil bestyrelsen komme med forslag til opførelse af ny legeplads med dertil hørende budget og finansieringsmuligheder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Advertisement

Comments are closed.