Generalforsamling i BG d. 9/6 kl. 20.00

maj 18th, 2015 af Anders Leave a reply »

BUSKEVEJS GRUNDEJERFORENING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2015 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 9. juni kl. 20.00 i Bygning A (hovedbygning) på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Formandens beretning.
 3.  Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer Der er ikke modtaget forslag.
 5.  Valg af bestyrelse. Følgende er på valg, men genopstiller:
  1. Steen Pinnerup
  2. Lars Paulsen
  3. Lars Hjorth Stræde-Kjørsholtsen
  4. Jacob Jønsen
  5. Nye kandidater opfordres til at opstille!!
 6.  Valg af 2 revisorer.
 7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
 8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 • Formand Steen Pinnerup, Guldregnvænget 17, 45 85 88 00, steenpinnerup@gmail.com
 • Kasserer Lars Paulsen, Løvgårdsvej 49, 29 25 03 92, manorpaulsen@gmail.com
 • Næstformand Anders Isling, Snebærvænget 21, 51 58 27 56, anders_isling@hotmail.com
 • Lars Hjorth Stræde-Kjørsholtsen, Benvedvænget 27, 22 92 26 74. controller@mail.dk
 • Sekretær Jacob Jønsen, Snebærvænget 19, 31 72 15 85, jacobjonsen@hotmail.com

 

 

Advertisement

Comments are closed.