Archive for maj 2015

Generalforsamling i BG d. 9/6 kl. 20.00

maj 18th, 2015

BUSKEVEJS GRUNDEJERFORENING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2015 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 9. juni kl. 20.00 i Bygning A (hovedbygning) på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Formandens beretning.
 3.  Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer Der er ikke modtaget forslag.
 5.  Valg af bestyrelse. Følgende er på valg, men genopstiller:
  1. Steen Pinnerup
  2. Lars Paulsen
  3. Lars Hjorth Stræde-Kjørsholtsen
  4. Jacob Jønsen
  5. Nye kandidater opfordres til at opstille!!
 6.  Valg af 2 revisorer.
 7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
 8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 • Formand Steen Pinnerup, Guldregnvænget 17, 45 85 88 00, steenpinnerup@gmail.com
 • Kasserer Lars Paulsen, Løvgårdsvej 49, 29 25 03 92, manorpaulsen@gmail.com
 • Næstformand Anders Isling, Snebærvænget 21, 51 58 27 56, anders_isling@hotmail.com
 • Lars Hjorth Stræde-Kjørsholtsen, Benvedvænget 27, 22 92 26 74. controller@mail.dk
 • Sekretær Jacob Jønsen, Snebærvænget 19, 31 72 15 85, jacobjonsen@hotmail.com

 

 

Diskussionsaften i “Vores Sorgenfri” 11/5 er udsat

maj 7th, 2015

BG har modtaget nedenstående udsættelse af den planlagte diskussionsaften fra foreningen “Vores Sorgenfri”. Kontakt webmaster (anders_isling@hotmail.com), hvis de vedhæftede filer ikke kan hentes.

Kære Alle,

”Vores Sorgenfri” har løbende været i kontakt med forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Indtil for nyligt har det været tanken, at de nye lokalplaner for Sorgenfri skulle i høring sidst på foråret formentlig efterfulgt af borgermøder til efteråret. Imidlertid har kommunen endnu ikke modtaget klare skitseforslag fra bygherrerne, og vi mener derfor, vi bør vente med at afholde debatmøde i ”Vores Sorgenfri”, indtil der foreligger forslag om lokalplanændringer fra forvaltningens side.

Vi har derfor valgt at udsætte mødet den 11. maj indtil videre.

I bestyrelsen for ”Vores Sorgenfri” har vi klare ønsker om at sikre den løbende medlemsinddragelse. Vi vil derfor bede jer læse og kommentere vedhæftede dokumenter. Det drejer sig dels om en analyse af kommunens hidtidige planlægningsforløb, dels et diskussionsoplæg for ”Vores Sorgenfris” visioner og planer. Vi håber, I vil sende os jeres tilkendegivelser via ”voressorgenfri@gmail.com” eller på Facebookgruppen.

Vi glæder os til at afholde et debatmøde, så snart vi kan fremlægge kommunens lokalplanforslag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i ”Vores Sorgenfri”

Diskussionsopl+ªg-visioner Vores Sorgenfri debat

Lyngby-Taarbæk Kommune giver tilskud til BedreBolig-planer

maj 4th, 2015

Bestyrelsen har modtaget brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for tilskud til husejere, som melder sig til at få lavet en BedreBolig plan. Se:

1) vedhæftede brev: BedreBolig eller

2) Link til kommunens hjemmeside: http://www.ltk.dk/bedrebolig (identisk indhold)