Archive for april 2015

Legepladsdag søndag 26/4 kl. 10 – vel mødt!

april 18th, 2015

LEGEPLADSDAG

SØNDAG 26. april KL. 10.00

Dagen byder traditionelt på beskæring og oprydning omkring pladsen samt lidt hyggesnak med gode naboer.

Medbring gerne haveredskaber + evt. trillebør, da sandet i sandkassen som sædvanlig skal udskiftes.

Igen i år forsøger vi , at sende folk ud i området omkring Buskevej – Løvgårdsvej, denne dag for at indsamle henkastet affald mv. Støt projektet så vi kan få området op i vanlig standard.

Søndagsfrokosten i det fri, består som sædvanlig af øl, pølser, sodavand, kaffe og kage kl. ca. 12.00.

HUSK INGEN HAVEAFFALD I CONTAINER FØR EFTER SØNDAG KL. 12.00. og kun brandbart haveaffald som max har en diameter på 10 cm – gælder både rødder og grene.

Det er tilladt allerede nu at fjerne det gamle sand fra sandkassen på legepladsen.

Nye beboere bydes samtidig velkommen og opfordres til at møde op for at lære kvarterets børn og voksne at kende.

  • Øvrige containerdage 2014: 29/5, 26/6, 21/8 samt 27/9
  • Legepladsdag efterår: 27/9 (incl. container)

Se også Grundejerforeningens hjemmeside på www.bugf.dk og tilmeld dig info via e-mail systemet

På gensyn

Bestyrelsen

Invitation til diskussionsaften om udviklingen i Sorgenfri

april 14th, 2015

Grundejerforeningen har modtaget invitation til diskussionsaften fra foreningen “Vores Sorgenfri”, som her lægges frem til orientering og mulig deltagelse ved interesserede husstande.

Kære Grundejerforeninger i Sorgenfri,

Vi henvender os til jer for at høre, om I har interesse i at deltage i en diskussionsaften om udviklingen i Sorgenfri.

Bestyrelsen i “Vores Sorgenfri” arbejder i øjeblikket på højtryk for at udbygge grundlaget for foreningen, og det vil vi meget gerne fortælle jer nærmere om mandag, 11. maj kl. 19.30 i Sorgenfrivang IIs selskabslokaler. Ved samme lejlighed vil vi meget gerne fra jer høre om jeres tanker og ideer i den forbindelse.  

Der er kun plads til 100 deltagere, så tilmelding er nødvendig efter “først til mølle” princippet. Dog er det sådan, at de medlemmer, der har betalt kontingent har forrang til at deltage i mødet. 

Der følger nærmere detaljer om program. Det er dog allerede nu muligt at melde sig til på voressorgenfri@gmail.com eller på telefon 23749949 (Susanne Bisgaard).

Mange hilsner

Susanne Bisgaard

“Vores Sorgenfri”