Grundejerforeningen Buskevejs syn på den nye affaldsordning

juni 17th, 2014 af Fredrik Leave a reply »

Kære alle.

Som aftalt på Generalforsamlingen fremsendes hermed skrivelsen. Nedenstående er hvad vi har sendt til udvalgsmedlemmerne:

Vi er en grundejerforening med 110 rækkehuse beliggende omkring buskevej i Sorgenfri.

Vores grundejerforening er karakteriseret ved smalle stikveje.

Vi anerkender ideen bag kildesortering af affald men en overgang fra det nuværende posesystem til et beholdersystem på hjul vil give følgende udfordringer for vores beboere (hvoraf en del er ældre gangbesværede mennesker).
I dag afhentes affaldet via en sækkevogn hvorpå affaldssækkene samles og køres ud til buskevej hvor renovationsbilen holder. Beholdere på hjul vil kræve en af følgende løsninger:
1) Renovationsbilen skal ned af stikvejene og afhente beholderne.
2) Renovations folkene skal fragte hver enkelt beholder ud til buskevej og tømme den op i renovationsbilen.
3) Beboerne skal selv fragte deres beholdere ud til buskevej og tilbage igen.

Det vil give følgende problemer:
Ad 1) Hvis en renovationsbil skal kunne komme ned af stikvejene vil det kræve en smal model som dem der anvendes visse steder i Københavns Kommune. Vi har i grundejerforeningen meget dårlig erfaring med denne løsning da det blev lovet af kommunen at både storskrald og haveaffald ville blive hentet på denne måde. Ikke desto mindre er begge ordninger i dag desværre blevet til at beboerne selv skal fragte haveaffald og storskrald ud til buskevej da renovationsbilen er for stor til at køre ned af stikvejene. Ad 2) En renovationsarbejder kan betjene to affaldsbeholdere af gangen hvilket vil betyde at han skal op og ned af hver eneste stikvej 9 gange for at betjene samtlige husstande
Ad 3) Hvis forslaget med 2 affaldsbeholdere pr husstand gennemføres vil det betyde at der skal opstilles 18 affaldsbeholdere på buskevej ud for hver eneste stikvej hvilket vil give i alt 180 affaldsbeholdere langs buskevej ved hver afhentningsdato – det vil ikke blive noget kønt syn.

Det er et ”ultimativt krav” fra vores side at det indskrives i en eventuel ny kontrakt med renovationsfirmaet at affaldet hentes i mindre renovationsbiler som kan betjene stikvejene.

Derudover giver systemet med 2 affaldsbeholdere en del beboere pladsproblemer da pladsen foran rækkehusene i dag er brugt til blomsterbede, buske og mindre træer – skal disse fjernes for at give plads til affaldsbeholdere vil det ændre markant på helhedsudtrykket i bebyggelsen.

Papir, plast mv. som foreslås sorteret i spand to er i dag omfattet af storskraldsordningen så hvorfor ikke blot fortsætte denne uændret?

Endelig er vi i grundejerforeningen utrygge ved den foreslåede afhentningsfrekvens på hver 14. dag. Erfaringer fra andre kommuner med denne frekvens (f.eks Holbæk og Kalundborg) er nedslående da det medfører mider og andre udyr i affaldsspandene med madrester.

Advertisement

Comments are closed.