Archive for maj 2014

Generalforsamling er den 11. juni kl. 20

maj 20th, 2014

Sædvanen tro på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Der er ikke modtaget forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
    1. Følgende er på valg: Fredrik Abildtrup og Finn Svendsen begge genopstiller ikke.
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen