Generalforsamling nu på tirsdag den 11/6-2013 kl 20

juni 8th, 2013 af Fredrik Leave a reply »

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2013 i Buskevejs Grundejerforening.

 

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 11. juni kl. 20.00 i lokale 108 i Bygning A (hovedbygning) på Hummeltofteskolen.

 

Dagsorden er jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 1. Formandens beretning.
 1. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 1. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
  Der er ikke modtaget forslag.
 2. Valg af bestyrelse.
  Følgende er på valg: Lars Hjorth, Steen Pinnerup og Carsten Blond. Lars og Steen genopstiller.
 1. Valg af 2 revisorer.
 1. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
 2. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Advertisement

Comments are closed.