Archive for maj 2013

Øvrige containerdage 2013

maj 8th, 2013

Kære alle

Øvrige containerdage 2013 er den 31/5, 28/6, 30/8.

Årets sidste legepladsdag er den 22/9-13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

X-tra Legepladsdag søndag d. 2. juni kl. 10.00

maj 8th, 2013

Dagen byder på reetablering af enkelte støttestolper til vores nyplantede træer samt  udskiftning af træflis, maling af legeplads + hegn, opfyldning af sand i sandkasse samt lidt hyggesnak med gode naboer. Medbring gerne lidt haveredskaber, en pensel + evt. trillebør, da sandkassen skal fyldes.

Etablering af ny sandkasse vil ske i uge 20, hvorefter der påfyldes med nyt sand. I uge 20 vil legepladsen derfor være delvist afspærret.

Legepladsen vil desuden være afspæret efter legepladsdag, da den vil være nymalet.

Søndagsfrokosten i det fri, består som sædvanlig af øl, pølser, sodavand, kaffe og kage kl. ca. 12.00.

HUSK INGEN HAVEAFFALD I CONTAINER FØR EFTER

 søndag KL. 12.00. og kun brandbart haveaffald som max

har en str. på 10 cm Ø gælder både rødder og grene

Nye beboere bydes samtidig velkommen og opfordres til at møde op, for at lære kvarterets børn og voksne at kende.

Sand til egen sandkasse kan bestilles hos Finn Svendsen

senest søndag d. 28. maj Blåregnvænget 25 / 45856115.

Pris 30 kr. pr 50 L. – betales ved bestilling

Legepladsdag efterår: 22/9

Legepladsdag nu på søndag den 5. maj

maj 2nd, 2013

Kære alle

Dagen byder tradiotionelt på beskæring af planter, oprydning omkring pladsen og hyggesnak.

Sandkassen skal tømmes helt for sand og der vil blive bygget en ny sandkasse i uge 20 hvorfor der spærres af der.

Husk at der vanen tro også er øl, pølser, sodavand, kaffe og kage kl ca. 12.

Der er container, men den kan først bruges af vængerne efter 12.

Med venlige hilsner

Bestyrelsen