Generalforsamling nu på onsdag, den 6.6 kl 20

juni 4th, 2012 af Fredrik Leave a reply »

Der afholdes generalforsamling 2012 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 6. juni kl. 20.00 i Bygning A (hovedbygning) lokale 108 på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Der er ikke modtaget forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
    1. Følgende er på valg: Fredrik Abildtrup og Finn Svendsen begge genopstiller. Følgende opstiller til valg: Jacob Jønsen
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Advertisement

Comments are closed.