Archive for juni 2012

Sommerfest for Buskevejsgrundejerforening

juni 27th, 2012

Lørdag 18. august 2012

Velkomstdrink kl. 18.00

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indbyde alle foreningsmedlemmer samt evt. gæster til sommerfest ved

Legepladsen.

Medbring selv grillmad samt tilbehør.

Bestyrelsen sørger for grill, pavilloner, borde, stole og Kaffe.

Alle familier medbringer kage/dessert el lign til

 “STORT FÆLLESBORD”

I BAREN kan der købes fadøl, sodavand og vin til markedets billigste priser.

Musikunderholdning fra kl. 19.30 – 01.00.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses festen, evt. besked herom vil hænge på Buskevej kl 12.00

—————————————————————————–

Tilmelding til Carsten Blond, Snebærvænget 1

 senest fredag 3. august tlf. 20316019. el.

carsten.blond@post.tele.dk el. hjemmesiden www.bugf.dk

Antal Voksne……………………………Antal børn………………..

Adresse……………………………………………………………………

Billeder fra Fastelavnsfesten 2012

juni 5th, 2012

Kære alle

Med lidt forsinkelse er der nu uploadet lidt billeder fra Fastelavnsfesten. Find dem under fotos… http://www.buskevejsgrundejerforening.dk/fotos/

Mvh

Fredrik.

Generalforsamling nu på onsdag, den 6.6 kl 20

juni 4th, 2012

Der afholdes generalforsamling 2012 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 6. juni kl. 20.00 i Bygning A (hovedbygning) lokale 108 på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Der er ikke modtaget forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
    1. Følgende er på valg: Fredrik Abildtrup og Finn Svendsen begge genopstiller. Følgende opstiller til valg: Jacob Jønsen
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen