Storskrald

juni 9th, 2011 af Fredrik Leave a reply »

På opfordring fra gårsdagens generalforsamling resumeres hermed storskraldsreglerne.

Afhentning af Storskrald

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også mulighed for at få afhentet storskrald direkte ved husstanden hver 14. dag. Storskrald til genbrug afhentes af en special indrettet bil, og brændbart affald afhentes af en anden bil.

Hvornår?

Slå din adresse op her og find ud af hvornår der bliver hentet storskrald på din adresse.

Ordningen omfatter følgende fraktioner:
Stort brændbart
Affald over 1 meter af træ, plast og urent pap.
Alt glas skal være fjernet, og større tæpper bedes skåret i mindre stykker.
Småt brændbart
Affald under 1 meter af træ, plast og urent papir og pap.
Samles i plasticsække.
Pap
Alt rent og tørt pap. Foldes og bindes forsvarligt sammen i bundter på maks. 10 kg.
Jern og metal
Herunder ren metalembelage, cykler og plæneklipper mv. Plæneklippere og lignende med benzinmotorer skal tømmes for benzin og olie. Cykler medtages kun, hvis der er sat en seddel mærket “storskrald” med navn og adresse på.
Flasker og glas
Alle tomme glasflasker og husholdningsglas.
Samles i plastposer.
Aviser og papir
Aviser, ugeblade, tryksager, telefonbøger og andet rent papir.
Bindes forsvarligt sammen i bundter på maks. 10 kg. Må ikke kommes i sække.
Kølemøbler
Køle- og frysemøbler skal være tømte for indhold, inden de stilles ud.
Elektronik
Computere, telefoner, radioer, tv´er, håndværktøj, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere og køkkenmaskiner mv.
Som huskeregel er alt med ledning elektronikaffald.
Plastemballage
Flasker, dunke, bøtter, spande og kasser af plast.
Samles i gennemsigtige plastposer. Må ikke indeholde madrester eller farligt affald.
 
   
 
   
   

Indsamles ikke:

 • haveaffald
 • byggeaffald
 • trykimprægneret træ
 • porcelæn
 • beton
 • keramik
 • lerpotter
 • kemikalier
 • malingrester
 • el-pærer
 • lysstofrør
 • vindues- og drikkeglas og spejle.

Affald, der ikke indsamles, kan afleveres på genbrugsstationen.

Hvordan afleverer jeg storskrald?

 • Affaldet skal sorteres i de nævnte fraktioner og stilles ud på fortovet senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.
 • Det er vigtigt at, storskraldet sorteres i de syv affaldstyper, der er beskrevet herover.
 • Husk at bundte aviser, papir og pap og at samle mindre genstande i en klar plastpose. Affaldet må ikke være til gene for færdslen.
Manglende afhentning
Hvis storskraldet ikke bliver hentet, skal De kontakte renovationsfirmaet Renoflex. Dette firma indsamler affald overalt i Lyngby-Taarbæk Kommune og har således ansvaret for indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald.
RenoNorden A/S
Licitationsafdelingen
Islandsvej 5
4681 Herfølge
Tlf. 56 25 05 60
e-mail: lyngby@renonorden.dk
Klager

Klager over renovationsservicen rettes direkte til RenoNorden. Klager over vognmandens service m.v. kan også rettes til Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Der kan klages over kommunens afgørelser vedrørende renovation. Klagevejledning er normalt vedlagt skriftlige afgørelser og kan desuden fås ved henvendelse til Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Advertisement

Comments are closed.