Indkaldelse til Generalforsamling ude nu

maj 27th, 2011 af Fredrik Leave a reply »

Kære alle.

I jeres respektive postkasser skulle I alle gerne have fået indkaldelsen.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2011 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 8. juni kl. 20.00 i Hovedbygningen på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til vejledende opsætning og valg af postkasse.
  Forslaget er nærmere beskrevet på bagsiden af indkaldelse.
 5. Valg af bestyrelse.
  Følgende er på valg: Poul Johansen, Carsten Blond, Linda Stalhut, ClausFischer Jensen. Carsten Blond genopstiller.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
 8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Advertisement

Comments are closed.