Archive for maj 2011

Postkasseopdatering

maj 28th, 2011

Kære alle

Vi har efter udsendelsen af indkaldelsen været i dialog med PostDanmark igen. Med
henvisning til tilsvarende situation i Kokkedal, hvor der ikke er bede foran rækkehusene og Kommunens udtalelse om skel for vores boliger har PostDanmark ytret at vi kan sætte postkasse på væg, hvor der ikke er bed foran,  sålænge at postbud kan cykle helt hen til brevindkastet uden at skulle stige af. Husk at indkastet stadig skal være mellem 100-120 cm fra jorden.

Dette vil i så fald gælde for dem der ikke har bed foran huset.

Mvh

Fredrik

Husk – Der er container denne weekend

maj 27th, 2011

Kære alle

Der er container i denne weekend. Husk at det kun er til haveaffald og dermed IKKE plast, stød (stubbe) og grene der er tykkere end 10 cm. Det koster virkelig mange penge for foreningen hvis det ikke er opfyldt.

/Fredrik

Indkaldelse til Generalforsamling ude nu

maj 27th, 2011

Kære alle.

I jeres respektive postkasser skulle I alle gerne have fået indkaldelsen.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2011 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 8. juni kl. 20.00 i Hovedbygningen på Hummeltofteskolen.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsen fremsætter forslag til vejledende opsætning og valg af postkasse.
  Forslaget er nærmere beskrevet på bagsiden af indkaldelse.
 5. Valg af bestyrelse.
  Følgende er på valg: Poul Johansen, Carsten Blond, Linda Stalhut, ClausFischer Jensen. Carsten Blond genopstiller.
 6. Valg af 2 revisorer.
 7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.
 8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen