Archive for februar 2011

Planlagte containerdage for 2011

februar 24th, 2011

Så er der bestilt containere til følgende dage:

– 1. maj 2011 (legepladsdag – HUSK INGEN HAVEAFFALD I CONTAINER FØR EFTER KL. 12.00)
– 28-29. maj 2011
– 25-26. juni 2011
– 20-21. august 2011
– 18. september 2011 (legepladsdag – HUSK INGEN HAVEAFFALD I CONTAINER FØR EFTER KL. 12.00)

Containerne er kun til brændbart haveaffald som max har en størrelse på 10 cm Ø og gælder både for rødder og grene.

Dvs. f.eks. ingen plastikaffaldssække. Det gør containerne meget dyrere.

Fastelavnsfest 2011 – Invitation

februar 24th, 2011

Så er der fastelavnsfest for børn og voksne.

Det er den 6. marts og begynder kl 10.30.

Det foregår på legepladsen som de andre år. Gå ind i fotoalbummet og se hvor sjovt det har været de andre år.

Program: Tøndeslagning, Fastelavnsboller, sodavand og slik.

Pris: 20 kr. barn

Gæstebørn er velkomne.

Tilmelding så hurtigt som muligt dog senest den 2/3-2011 på carsten.blond (at) post.tele.dk, eller 2031 6019/4585 6019.

Skorstensfejerproblematik – Løst med kommunen

februar 23rd, 2011

Til  alle jer med oliefyr og/eller brændeovn.

Vi har nu efter dialog med kommunen følgende retningslinjer for vores rækkehuse.

  • Kravet om tagtrin for sikker adgang til skorsten findes i Bygningsreglement og gælder for nyopførte huse.
  • For eksisterende huse er der ikke krav i Byggeloven, her er kravet er alene begrundet i Arbejdsmiljøloven
  • Der er ikke noget til hinder for anvendelse af stige. Boligejer og skorstensfejer kan lave aftale om brug af tagstige – altså en stige der lægges op hvor og når der er brug for den. Udtalelsen om, at tagstiger ikke kan accepteres må bero på en misforståelse. Fastmontering af stiger kan ikke godkendes.
  • Der kan monteres enkeltmonterede “tagtrin” – eksempelvis stålbeslag, som kan købes i forskellige udformninger til forskellige tagtyper. Denne løsning vil ikke være i modstrid med lokalplanen, og der skal ikke søges om tilladelse til montering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen