Indkaldelse til Generalforsamling

maj 13th, 2010 af Fredrik Leave a reply »

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2010 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag den 10. juni kl. 20.00 i Virum-Sorgenfri Boldklubs lokaler på Kaplevej 46A.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Bestyrelsen fremsætter forslag om plantning af nye træer på Buskevej.
Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte redegørelse, hvortil der henvises.

5. Valg af bestyrelse.
Følgende er på valg: Fredrik Abildtrup, Finn Svendsen. Alle genopstiller.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Advertisement

Comments are closed.