Archive for maj 2010

Fuldmagt

maj 28th, 2010

Hej alle

Vi er blevet forespurgt om hvad man gør når man ikke kan komme til generalforsamlingen og afgive sin stemme. Løsningen er ligefor, man kan give en fuldmagt til en anden der kan stemme på dine vegne.

Vi har vedhæftet en sådan til fri afbenyttelse. Fuldmagt generalforsamling.

Med venlig hilsen

Fredrik

Mere fuglekirsebær nu fra Sorgenfri Kirkegård

maj 22nd, 2010

Hej alle

Finn har været på kirkegården for at fotografere de forholdsvis nyplantede fugelkirsebær, som vi påtænker at plante hvis Generalforsamlingen vil. Se resultaterne her:
[sthumbs=25|24|23,144,3,n,center,]

Fredrik

Fuglekirsebær på legepladsen

maj 15th, 2010

I forbindelse med vejtræsprojektet, har Bestyrelsen indkøbt et fuglekirsebærtræ. Dette træ er plantet på legepladsen til besigtigelse. Det påtænkte indkøb af træer til Buskevej vil være nummeret større end det plantede.

Se fotos herunder:

[simage=21,max,n,center,][simage=22,max,n,center,]

I er velkomne til at besigtige træet.

Mvh

Fredrik

Indkaldelse til Generalforsamling

maj 13th, 2010

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2010 i Buskevejs Grundejerforening.

Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag den 10. juni kl. 20.00 i Virum-Sorgenfri Boldklubs lokaler på Kaplevej 46A.

Dagsorden er jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Bestyrelsen fremsætter forslag om plantning af nye træer på Buskevej.
Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte redegørelse, hvortil der henvises.

5. Valg af bestyrelse.
Følgende er på valg: Fredrik Abildtrup, Finn Svendsen. Alle genopstiller.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Fremsættelse af forslag til budget og fastsættelse af årskontingent.

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Projekt udskiftning af træer på Buskevej

maj 13th, 2010

Bestyrelsen for Buskevejs Grundejerforening har i snart mange år forhandlet med Lyngby-Taarbæk Kommune om reetablering af udgåede træer på Buskevej under at dette har givet noget resultat.
Kommunen har ikke kunnet imødekomme vort ønske med henvisning til kommunens økonomi, ligesom det er oplyst, at der ikke fremover vil være midler til træer.
På det seneste er træerne blevet angrebet af spindemøl, der angriber træer af sorten hæg. På længere sigt medfører dette at de resterende træer går ud, og Buskevej derfor vil være uden træer.
På foreningens generalforsamling i juni måned 2009 blev det diskuteret om foreningen skulle tage initiativ til et projekt gående ud på at sponsere nye træer. En vejledende afstemning viste et flertal herfor.
Bestyrelsen har på denne baggrund udarbejdet følgende forslag:

Der plantes nye træer af sorten Prunus avium Plena også kaldet Fuglekirsebær.
[sthumbs=20|19|18,160,3,n,,]
Vækst:
Middelstort, opretvoksende træ, 7-12 m højt. Ægformet krone, med gennemgående stamme og regelmæssig forgrening. Barken brun til brunrød, glinsende.

Løv:
Ægformet til bredt elliptisk, 7-12 cm langt. Bladoverside mat mellemgrøn, undersiden lysere. Bladrand dobbelt savtakket. Bladstilk med 1 eller 2 kirtler.

Blomst:
Snehvide, tæt fyldte og hængende, 2-3 cm store. Blomsterknopper og de udspringende blomster meget iøjnefaldende kugleformede. Rigt blomstrende.

Frugt:
Sætter ingen frugter!

Plads:
Sol. Trives på de fleste jordtyper, foretrækker dog kalkholdig, næringsrig og ikke for fugtig jordbund. Robust, hårdfør og vindfør.

Anvendelse:
Solitært, som gade- og vejtræ m.m., meget værdifuldt blomstertræ.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på fældning, stødfræsning og plantning af nye træer.