Ændret afhentning af storskrald – og behov for oprydning på Buskevej!

januar 19th, 2017 by Anders No comments »

Vi beder alle husstande være opmærksomme på, at LTF som konsekvens af den nye sorteringsordning(4-kammer beholderne) har ændret frekvensen for afhentning af storskrald fra hver 2. til hver 4. uge med virkning fra 2017. Første afhentningstidspunkt for Buskevejskvarteret er onsdag i uge 4, dvs. 25/1.

Da mange ikke var klar over denne ændring, blev en del skrald stillet til Buskevej i sidste uge og desværre er meget af skraldet ikke blevet fjernet igen af de skyldige ejere. Det efterlader Buskevej i en uskøn fremtoning og vi vil derfor på det kraftigste opfordre alle til at fjerne deres skrald, så vi igen kan være vores kvarter bekendt.

/Bestyrelsen

Godt nytår – og en lille servicemeddelelse

januar 9th, 2017 by Anders No comments »

Vi håber, at alle i BGF har haft en glædelig jul og er kommet godt ind i det nye år.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at gøre alle husstande opmærksom på, at LTF afhenter gamle juletræer næste mandag d. 16/1, hvis de er lagt ud til Buskevej.

På gensyn i det nye år.

/Bestyrelsen

Til salg skiltning – kun på egen matrikel

oktober 29th, 2016 by Anders No comments »

Grundejerforeningens generalforsamling indstillede i juni til, at der ikke opstilles private “til-salg” skilte på Buskevej, som der på det seneste har været en række tilfælde af.

Bestyrelsen har siden modtaget spørgmål til lovligheden af denne indstilling og derfor fået den vurderet ved Lyngby Taarbæk Kommune.

Der er kommet afgørelse fra kommunen, som giver Grundejerforeningen medhold i, at der ikke må opstilles skiltning på Buskevej uden forudgående tilladelse og at der ikke er praksis for at give tilladelse til opstilling af “til-salg” skilte. Breve til bestyrelsen fra kommunens sagsbehandlere kan ses her.

Vi henstiller derfor til, at alle husstande fremover respekterer dette ved salg af bolig og at dette formidles til ejendomsmægler.

/Bestyrelsen

 

Nye affaldsbeholdere afhentes fremover ved husstanden

oktober 29th, 2016 by Anders No comments »

Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) har efterkommet klager fra bestyrelsen og selvstændige husstande om afhentning af de nye affaldsbeholdere på Buskevej. LTF har aftalt med renovatøren, at de nye affaldsbeholdere fremover afhentes ved den enkelte husstand og altså ikke længere skal køres frem til Buskevej for at blive tømt.

Ifølg LTF har alle husstande fået fremsendt informationsbrev om afgørelsen, men da flere medlemmer af bestyrelsen ikke har modtaget brevet, lægges det her op til almen orientering – brevet kan læses her.

/Bestyrelsen

 

Seneste nyt vedr. afhentning af nye affaldsbeholdere

oktober 7th, 2016 by Anders No comments »

Til almen orientereing har bestyrelsen modtaget følgende meddelelse (kursiv) fra Lyngby-Taarbæk Forsyning som svar på en række henvendelser fra både BUGFs bestyrelse og flere husstande i kvarteret vedr. afhentning af affaldsbeholdere:

Vi ved, at mange af jer er utålmodige efter at vide, hvordan de nye 4-kammerbeholdere skal tømmes fremadrettet.

Vi mener ligesom jer, at den bedste løsning vil være, at beholderen tømmes ved den enkelte husstand, også når der holder parkerede biler på vejene. Derfor arbejder vi pt. på at få afklaret, om Arbejdstilsynet kan godkende dette, og er blevet lovet en tilbagemelding herfra inden for ca. 14 dage.

Med mindre I hører andet fra os, vil næste tømning den 17. oktober igen ske fra Buskevej. Vi forventer umiddelbart herefter at kunne informere hver enkelt husstand pr. brev om, hvordan der tømmes fremadrettet.   

Vi kan desværre ikke sige så meget mere lige nu. 

Vi vil løbende orientere om sagens udvikling her på hjemmesiden.

/Bestyrelsen

Update på de nye fire-kammerbeholdere til sortering af affald

september 26th, 2016 by Anders No comments »

Som mange nok har opdaget, er der ikke tømt sorteringsskrald mandag i sidste uge som aftalt med kommunen.

Årsagen er, at vore vænger ikke overholder 3 meters bredde når der holder parkerede biler – med mindre de holder HELT inde til kantstenen.

Den nye skraldebil som skal tømme beholderne kan derfor ikke køre ned ad vængerne, og det er således kun dem som har stillet spanden ud til Buskevej, som har fået tømt.

Det finder vi, i bestyrelsen, og som beboere naturligvis ikke acceptabelt. Den smarte løsning ville være at skaffe en mindre skraldebil, men efter samtaler med firmaet bag, lader denne løsning ikke til at være gennemførbar.

Bestyrelsen arbejder derfor – sammen med kommunen – på nogle kreative og konstruktive løsninger for i fremtiden at få tømt det sorterede affald nede på selve vængerne, sådan som vi er blevet stillet i vente. På den måde vil vi kunne bidrage med opretholdelse af en grøn skraldeløsning i stedet for enten at skulle rulle spanden ud til Buskevej, eller at firekammer-spandene blot vil blive afviklet/fjernet og skraldesystemet gå tilbage til den gammeldags metode uden sortering.

På vegne af vores alles miljø opfordres I derfor til at væbne jer med en smule tålmodighed og holde entusiasmen for skraldesortering intakt. Indtil videre må I benytte den gamle poseskraldespand når firekammerbeholderen er fyldt.

Vi vender tilbage med yderligere information.

Bestyrelsen for Buskevejs Grundejerforening.