Vedligeholdelsesdag 27/9

september 17th, 2020 af Anders No comments »

Opfølgning på sommerfest – lost & found

september 1st, 2020 af Anders No comments »

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

august 31st, 2020 af Anders No comments »

Bestyrelsen takker for fremmødet til den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2020, hvor der var opbakning til forslaget om at igangsætte foreningens nye vejfond allerede fra regnskabsåret 2020/21 med et årligt kontingent på 1.200 kr. pr. medlem.

Sommerfest – praktik

august 14th, 2020 af Anders No comments »

Så venter sommerfesten lige om hjørnet og vi glæder os både over den altid gode opbakning – små 100 deltagere – og at vejret i den grad ser ud til at være med os!

Vær opmærksom på de praktiske opgaver i forbindelse med sommerfesten. Alle husstande bedes stille med min. én person til enten opstilling eller oprydning ud fra følgende princip:

  • Husstande på VESTSIDEN af Buskevej (nr. 19-35 på alle vængerne) deltager i forberedelse/opstilling af sommerfesten. Vi mødes kl. 12:00 lørdag d. 15. august på legepladsen.
  • Husstande på ØSTSIDEN af Buskevej (nr. 1-17 på alle vængerne + Abildgårdsvej) deltager i oprydning efter festen. Vi mødes kl. 10:00 søndag d. 16. august.

Derudover bedes alle husstande medbringe en dessert til fælles kage-/dessertbord

Vi glæder os til at se jer.

/bestyrelsen

Reminder: tilmelding til sommerfest

august 9th, 2020 af Anders No comments »

Kære alle,

Husk at tilmelding til årets sommerfest d.15/8 er med udgangen af idag, søndag d. 9/8. Vi glæder os til en hyggelig aften sammen.

/bestyrelsen

Sommerfest lørdag d. 15. august

august 3rd, 2020 af Anders No comments »

Som annonceret på hjemmesiden tidligere på året og i forbindelse med årets generalforsamling før sommerferien, afholder grundejerforeningen traditionen tro sommerfest i år. Festen finder sted lørdag den 15. august kl. 18.

Se invitationen her:

Bemærk tilmeldingsfrist søndag den 10. august.

Vi glæder os til at så mange af foreningens beboere som muligt til en hyggelig aften!

/Bestyrelsen