Vedligeholdelse af fællesarealer 22/4 kl. 10

april 17th, 2018 by Anders No comments »

Kære alle

Vi krydser fingre for dejligt forårsvejr den kommende søndag, hvor vi holder årets første vedligeholdelsesdag i grundejerforeningen.  Vi mødes traditionen tro kl. 10 på legepldsen og slutter efter et par aktive timer af med grillpølser, øl og vand kl 12.

Vel mødt.

Bh. bestyrelsen

Aktiviteter 2018

marts 15th, 2018 by Anders No comments »

Til orientering er der i 2018 planlagt følgende aktiviteter i grundejerforeningen:

  • 22/4 Vedligehold af fællesarealer kl. 10-12
  • 11/6 Generalforsamling kl. 20-22
  • Sommerfest 18/8
  • 23/9 Vedligehold af fællesarealer kl. 10-12
  • Foruden containere i forbindelse med vedligehold af fællesarealer er der bestilt containere til opstilling på Buskevej 25/5, 15/6 og 24/8

Yderligere information om de enkelte aktiviteter publiceres som altid inden.

/Bestyrelsen

Fastelavn 11/2 kl. 10.30

februar 4th, 2018 by Anders No comments »

Traditionen tro afholder grundejerforeningen fastelavn på legepladsen søndag den 11/2 kl. 10.30.

Deadline for tilmelding er fredag 9/2. Tilmelding sker ved mail til anders_isling@hotmail.com med angivelse af adresse samt antal tilmeldte børn og voksne.

Vi glæder os til at se jer.

/Bestyrelsen

Vedligeholdelsesdag 24/9 kl. 10

september 19th, 2017 by Anders No comments »

Søndag den 24. september er der vedligeholdelsesdag (hidtil kendt som legepladsdag) i grundejerforeningen. Som det formodentlig er bemærket, er store dele af legepladsen bleve pillet ned i den forgangne week-end, og på søndag skal bærestolperne blandt andet tages ned sammen med almindeligt vedligehold af legeplads og fællesarealer. Vi har derfor behov for stærtk fremmøde!

Vi mødes sædvanen tro kl. 10 på legepladsen til et par aktive timer sammen og slutter af med grillpølser, øl og vand til alle deltagere kl. 12.

Vel mødt.

Bh. bestyrelsen

Godkendt regnskab 2017

september 17th, 2017 by Anders No comments »

På generalforsamlingen i juni kunne regnskabet for 2017 ikke godkendes, da regnskabet ikke var endeligt revideret af grundejerforeningens revisorer. Dette er nu sket og uden forbehold fra revisorerne og regnskabet fremlægges derfor her til foreningens medlemmer i godkendt tilstand i henhold til det mandat, som blev givet til bestyrelse og revisorer på generalforsamlingen, jf. referatets pkt. 3.

Regnskabet for 2017 kan findes her

Bestyrelsen beklager forsinkelsen og vil bestræbe sig på fremover at fremlægge revideret regnskab til behandling på generalforsamlingen indenfor rammerne af foreningens vedtægter.

/bestyrelsen

Information vedr. legepladsen

september 6th, 2017 by Anders No comments »

På Generalforsamlingen d. 13/6-2017, blev der af flere beboere anmodet om, at legepladsens lovlighed og forsikringsforhold skulle klarlægges. Det er hermed gjort.

Forsikringsbetingelserne er ret løst formuleret, men ved samtale med Codan, er det slået fast, at skader opstået på legepladsen kun dækkes så længe legepladsen er i forsvarlig stand. Desuden skal legepladsen være lovligt anmeldt til kommunen med tilladelse til fritstående legestativer. Hvorvidt den er det er ikke undesøgt.

Vi har fået en legeplads-inspektør til at gennemgå legepladsen for at vurdere lovligheden. Den udarbejdede rapport over forholdene er vedhæftet her.

Af de tilgængelige legetøj/stativer på legepladsen er det kun vippedyrene og sandkassen som er lovlige og bevaringsværdige. Resten bliver i en vedligeholdelsesmæssig og konstruktionsmæssig betragtning beskrevet i særdeles negative vendinger med “kvælnings-, nedstyrtnings-, sammenstyrtnings- og klemfare”.

Bestyrelsen, og grundejerforeningens beboere, er således nu vidende om ovennævnte risici, og vi forventer ikke at forsikringen vil dække, hvis det bliver aktuelt. Endvidere ønsker bestyrelsen rent moralsk ikke en legeplads med de risici, som er beskrevet.

Med den ny viden ser vi beklageligvis ikke andre muligheder end at nedtage legepladsen, og dette vil blive gjort d. 17/9 af bestyrelsen og andre frivillige. Vi håber og forventer opbakning til beslutningen, som er den eneste mulighed under de givne omstændigheder.

På næste grundejerforeningsmøde vil bestyrelsen komme med forslag til opførelse af ny legeplads med dertil hørende budget og finansieringsmuligheder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen