Reminder: tilmelding til sommerfest

august 9th, 2020 af Anders No comments »

Kære alle,

Husk at tilmelding til årets sommerfest d.15/8 er med udgangen af idag, søndag d. 9/8. Vi glæder os til en hyggelig aften sammen.

/bestyrelsen

Sommerfest lørdag d. 15. august

august 3rd, 2020 af Anders No comments »

Som annonceret på hjemmesiden tidligere på året og i forbindelse med årets generalforsamling før sommerferien, afholder grundejerforeningen traditionen tro sommerfest i år. Festen finder sted lørdag den 15. august kl. 18.

Se invitationen her:

Bemærk tilmeldingsfrist søndag den 10. august.

Vi glæder os til at så mange af foreningens beboere som muligt til en hyggelig aften!

/Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

juli 24th, 2020 af Anders No comments »

Onsdag den 19. august 2020 kl. 20.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling på Hummeltofteskolens idrætsplads i ”den runde træhytte”.

Indkaldelse og dagsorden er omdelt til alle husstande i sidste uge og vedhæftes endvidere her:

På gensyn!

/Bestyrelsen

Ny vejbelægning: opfordring til forberedelse

juli 3rd, 2020 af Anders No comments »

Den 19. juni modtog alle BUGFs grundejere elektronisk brev fra LTK vedr. den forestående renovering af vejbelægningen på vængerne forud for overdragelse til privat fællesvej.

Bestyrelsen kan konstatere, at det forberedende arbejde er påbegyndt i denne uge på Benvedvænget og det må forventes af fortsætte de kommende uger på de øvrige vænger.

Som annonceret i brevet fra LTK er det afgørende for arbejdets udførelse, at vejarealet er synligt og tilgængeligt. Bestyrelsen opfordrer derfor til at ALLE grundejere i den kommende weekend – 4-5. juli – sikrer, at hækken er skåret HELT IND til kantstenene samt at evt. græstørv og jord på vejbanen er fjernet ud for egen matrikel.

Tak for samarbejdet.

/bestyrelsen

Facebookgruppe om stort og småt

juni 22nd, 2020 af Anders No comments »

En af grundejerforeningens beboere har taget initiativ til oprettelse af en privat Facebookgruppe ved navn “Buskevejs Grundejerforening”, hvor stort og småt om livet kan deles mellem områdets beboere. Alle beboere er velkomne til at melde sig ind i gruppen og deltage aktivt.

Bemærk venligst, at dette udelukkende er en servicemeddelse til foreningens beboere og at bestyrelsen ikke er ansvarlig for administration, anvendelse eller indhold mm. i Facebookgruppen.

/bestyrelsen

Reminder: BUGF generalforsamling 11/6 kl. 20

juni 11th, 2020 af Anders No comments »

Som tidligere annonceret afholdes den årlige generalforsamling i grundejerforeningen i aften kl. 20 og med lempelse af forsamlingsforbuddet er det nu muligt at mødes op til 50 personer.

Grundet Covid19 afholdes generalforsamlingen i år udendørs og vi mødes på Hummeltofteskolens idrætsplads eller i skolegården kl. 20.

Bestyrelsen har uddelt supplerende materiale til dagsordenen, som vedhæftes her:

Vel mødt!

/Bestyrelsen